Call Us Today: +977-056-524495, 526640

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना २०७४

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना २०७४


रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना


आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा समय तालिका

आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा समय तालिका
PCL Nursing प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कलेजमा PCL Nursing प्रथमवर्षमा अध्ययनरत नियमित छात्राहरुको परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुनाले सम्पूर्ण छात्राहरुलाई यहि साउन २० गते भित्र आवश्यक कागजात सहित फारम बुझाउन सूचित गरिन्छ । परीक्षा आवेदन फारम भर्दा ध्यान दिनेपर्ने र बुझाउनुपर्ने १. शैक्ष्ँिक प्रमाणपत्रका ( Mark-Sheet र Character Certificate) को प्रमाणित प्रतिलिपिहरु फारम रुजु गर्नको लागि मात्र । […]