Call Us Today: +977-056-524495, 526640

PCL Nursing प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कलेजमा PCL Nursing प्रथमवर्षमा अध्ययनरत नियमित छात्राहरुको परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुनाले सम्पूर्ण छात्राहरुलाई यहि साउन २० गते भित्र आवश्यक कागजात सहित फारम बुझाउन सूचित गरिन्छ ।

परीक्षा आवेदन फारम भर्दा ध्यान दिनेपर्ने र बुझाउनुपर्ने

१. शैक्ष्ँिक प्रमाणपत्रका ( Mark-Sheet र Character Certificate) को प्रमाणित प्रतिलिपिहरु फारम रुजु गर्नको लागि मात्र ।
२. पास पोर्ट साइजको फोटो २ प्रति ।
३. परीक्षा आवेदन शुल्क रु २,५१०। बुझाउनु पर्नेछ ।
४. जेहेन्दार तथा वर्गिकृत छात्रवृति प्राप्त परीक्षार्थीहरुलाई परीक्षा शुल्क लाग्ने छैन ।

प्रिन्सिपल
श्री मैयादेवी कन्या कलेज
भरतपुर चितवन ।